Ongeveinsde liefde… voor vrienden én vijanden

23-08-2015

Romeinen 12:14-16
X

Romeinen 12:14-16

Spreker: br. Maarten Ezinga