Wij geloven

Als gemeente weten wij ons verbonden met het gedachtegoed en de manier van samenkomen van de ‘Reformed Baptists’. Bij ‘Reformatie’ denken wij niet aan een subcultuur maar aan een herijking van Gods onfeilbare Woord. We erkennen de waardevolle stellingen die in de tijd van de ‘Reformatie’ tot stand zijn gekomen.

In de eredienst waarin de Bijbelverklarende prediking centraal staat, wordt er gelezen uit de Herziene Statenvertaling en zingen we psalmen en geestelijke liederen.

Als Reformatorische Baptistengemeente volgen wij de reformatorische genadeleer. Wij bedoelen daarmee de Bijbelse genadeleer te weten de totale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke verkiezing, de beperkte/persoonlijke verzoening, de onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen. Daarbij staan wij op het Bijbelse fundament van de 5 sola’s uit de Reformatie namelijk, alleen door het geloof (sola fide), alleen uit genade (sola gratia), alleen de Schrift (sola scriptura), alleen Christus (solus Christus), en God alleen de eer (soli Deo Gloria). Wij volgen Jezus Christus en dien gekruisigd.

Als Reformatorische Baptistengemeente staan wij voor de doop op geloof door onderdompeling. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus alleen bestaat uit gelovigen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest.
Daarbij geloven wij  op grond van de Heilige Schrift dat de gemeente niet in de plaats is gekomen van Israël, maar een onderscheiden doel heeft. Jood en heiden zullen door de Heere Jezus Christus zalig moeten worden. Er is onder de hemel geen andere naam tot zaligheid gegeven.