“Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is”

06-12-2015

Lucas 19:1-10
X

Lucas 19:1-10

Spreker: br. Y Horjus