De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden

11-08-2013

Lucas 19:1-10
X

Lucas 19:1-10

Spreker: br. Wim Abrahamse