De belijdenis van Petrus – De voorzegging van de gemeente

06-01-2013

Matteüs 16:13-20
X

Matteüs 16:13-20

Spreker: br. M. Ezinga
Themas: Gemeente