De rechte kennis van God

‘We hebben het zicht op Gods majesteit verloren’, aldus Tozer in het voorwoord van DE RECHTE KENNIS van God. ‘Daardoor missen we het gevoel van ontzag en het besef van zijn goddelijke aanwezigheid. we hebben niet langer een geest van aanbidding en ook niet het vermogen om God te ontmoeten in de nederige stilte van ons hart.’

In dit boek onderzoekt Tozer het bijbels verband tussen het karakter van God en de levenswandel van de gelovige.