Maatregelen inzake Corona-virus

Geliefde broeders en zusters, 

De epidemische omvang van het Corona-virus heeft ons als raad van oudsten doen besluiten om de nodige maatregelen te nemen. Dit mede in verband met de adviezen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De maatregelen voor het bezoeken van de erediensten zijn alstvolgt:

• Aanmelden is verplicht. Dit kan via het aanmeldformulier.

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

• Volg de instructies van de kosters.

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. En zelf verantwoordelijk voor reinigen.

• Mensen die ziek of verkouden zijn verzoeken wij om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.

De raad van oudsten,

Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug