Maatregelen inzake Corona-virus

Geliefde broeders en zusters, 

De epidemische omvang van het Corona-virus heeft ons als raad van oudsten doen besluiten om ingrijpende maatregelen te nemen. Dit mede in verband met de adviezen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de eerste plaats hebben wij met pijn in het hart moeten besluiten om de samenkomsten van DV zondag 15, 22 en 29 maart geen doorgang te laten vinden. Hiermee willen we gehoor geven aan de rijksoverheid die alles in het werk wil stellen om verdere verspreiding van het Corona-virus af te remmen, dan wel tegen te gaan.

Een van de overheidsmaatregelen is een dwingend voorschrift om geen samenkomsten te laten plaatsvinden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Als Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug wordt ons dan ook geen andere keuzen gelaten dan onze overheid hierin gehoorzaam te zijn (Rom.13:1, Titus 3:1).

Het verbod van de rijksoverheid geldt vooralsnog tot en met DV 31 maart. Als raad willen we bekijken hoe we tot die datum op alternatieve wijze invulling kunnen geven aan onderwijs, aanbidding en ontmoeting in de gemeente.

Tot slot roepen wij u op tot voorbede. Ps.115:11 zegt: U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. Laten we ons dus voor de Heere verootmoedigen, klein maken, en bidden voor bescherming. Bovenal dat deze situatie ertoe mag leiden dat velen voor het eerst of bij vernieuwing hun vertrouwen op de Heere zullen stellen en genezing mogen vinden naar lichaam, ziel en geest.

De raad van oudsten,

Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug